Εργαστήρια δεξιοτήτων

Μπορείτε να δείτε τα προγράμματα εργαστηρίων δεξιοτήτων του σχολείου μας ανά τάξη και θεματικό κύκλο εδώhttps://drive.google.com/file/d/1gxVDS-oeAEyf-8HFRKLxepjBOUQM5jhI/view?usp=sharing