Εργαστήρια δεξιοτήτων

Μπορείτε να δείτε τα προγράμματα εργαστηρίων δεξιοτήτων του σχολείου μας ανά τάξη και θεματικό κύκλο εδώ