Ιστορικό Μουσείο Καινουρίου -200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση

https://www.artsteps.com/embed/60b7cd66d95acafbb69c72f3/560/315  

Εργασία της κα. Νάνσυ Χαρίλα με τους μαθητές της Στ΄τάξης 2020-21