Εκπαιδευτικοί

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας στον παρακάτω υπερσύνδεσμο https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kimLeXtwTtPXHWU8gD2SBeMVzmJJzSohscKL5B_JLy4/edit?usp=sharing