Εσωτερική αξιολόγηση

Η συνοπτική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης το σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020-21 

κλικ εδώ

https://drive.google.com/file/d/14HOrDLU4yxqOthRtx_y3BuwW-Ey8Fao-/view?usp=sharing

Εσωτερική αξιολόγηση για το σχολικό έτος 2022-23 κλικ εδώ