Εσωτερική αξιολόγηση

Η συνοπτική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης το σχολείου μας για το σχολικό έτος 2020-21 

κλικ εδώ