Ώρες ενημέρωσης γονέων

Για το σχολικό έτος 2021-22 και για όσο διαρκεί η πανδημία covid -19,  η είσοδος των γονέων στο σχολείο θα γίνεται μόνο με ραντεβού από τη διεύθυνση. Για τηλεφωνική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων ισχύει η ενημέρωση που σας έχουν δώσει οι εκπαιδευτικοί για τις ώρες που είναι διαθέσιμοι.