Ώρες ενημέρωσης γονέων

H είσοδος των γονέων στο σχολείο θα γίνεται μόνο με ραντεβού από τη διεύθυνση. Για τηλεφωνική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων ισχύει η ενημέρωση που σας έχουν δώσει οι εκπαιδευτικοί για τις ώρες που είναι διαθέσιμοι. Οι συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς για ενημέρωση γίνεται μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου.