Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος……………: Καραδήμος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος………: Κάτσαρη Μαργαρίτα

Γραμματέας…………:

Ταμίας………………..:

Μέλος…………………:

Μέλος…………………:

Μέλος………………..: