Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία


Θετικά σημεία
– Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκδηλώνουν γνήσιο ενδιαφέρον για την πρόοδο των μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων, κι ενθαρρύνουν συστηματικά την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης.
– Παρακολουθούν και ελέγχουν συστηματικά την πρόοδο όλων των μαθητών/τριών και δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.


Σημεία προς βελτίωση
– Εκπαίδευση των μαθητών/τριών ώστε να επιλύουν ειρηνικά τις διαφορές που δημιουργούνται στις μεταξύ τους σχέσεις.
– Διεύρυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου – οικογένειας.
– Πειραματισμός σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στο σχολείο (π.χ. ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, χρήση σύγχρονων διαδικτυακών λογισμικών, χρήση διεπιστημονικών εκπαιδευτικών υλικών κ.ά.).


Προτάσεις προς βελτίωση
Η χρήση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με στόχο την ένταξη όλων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών και στην εισαγωγική επιμόρφωση, η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών (ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, εννοιολογικούς χάρτες, χρήση διεπιστημονικών εκπαιδευτικών υλικών κ.ά.) και τέλος η καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης όλων των μαθητών/τριών μέσα από τη διαδικασία της μάθησης.


Διοικητική λειτουργία


Θετικά σημεία
– Κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική επικοινωνία των μελών της σχολικής κοινότητας μεταξύ τους και με το εξωτερικό περιβάλλον.
– Τήρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται συλλογικά.
– Τακτική συνεργασία των εκπαιδευτικών για διάφορα παιδαγωγικά/διδακτικά θέματα.


Σημεία προς βελτίωση
– Συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες.
– Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς.
– Αξιοποίηση του κάθε μέλους, ανάλογα με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του, για τις ανάγκες του σχολείου.
– Εξωστρέφεια του σχολείου – Διοργάνωση εκδηλώσεων, ανοικτών στην τοπική κοινότητα
– Προβολή του έργου του σχολείου στην ιστοσελίδα.


Προτάσεις προς βελτίωση
Η αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση στοχεύει στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να προκληθούν ουσιαστικές αλλαγές στη σχολική μονάδα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διερευνηθούν τα εσωτερικά κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, να δημιουργηθούν συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να τεθούν κοινοί στόχοι και να διαμορφωθεί κοινό όραμα και δέσμευση ως προς την αποστολή της ομάδας (όλοι οι εμπλεκόμενοι της σχολικής κοινότητας) έχοντας ως βασική επιδίωξη υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές/τριες και τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου της σχολικής μονάδας.


Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών


Θετικά σημεία
– Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις και ακαδημαϊκές σπουδές.


Σημεία προς βελτίωση
– Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
– Παρακολούθηση προγραμμάτων και επιμορφώσεων με κίνητρο τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν στη σχολική μονάδα.


Προτάσεις προς βελτίωση
– Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, αξιοποιώντας τις επαγγελματικές γνώσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων φορέων.
– Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus, etwinning κλπ.)
– Επιδίωξη συνεργασίας με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών/ενημερωτικών δράσεων ή για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικού/ επιμορφωτικού υλικού.
– Συνεργασία των ειδικοτήτων της ξένης γλώσσας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ημερολόγιο
Απρίλιος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Ιστορικό